Opinnäytetyöt


Oletko kirjoittamassa suomenkielistä gradua, väitöskirjaa, amk-lopputyötä?

Opinnäytetyön kieliasu on yksi työn arvosteluperuste. Joskus kieliasun tarkistus vaikuttaa jopa työn arvosanaan tai siihen, että työ tulee hyväksytyksi. Tarkistus kannattaa aina!

Kahdenkymmenen vuoden kokemus antaa minulle perspektiiviä gradujen, väitöskirjojen ja muiden opinnäytteiden lukemiseen ja tarkistamiseen. Oikeinkirjoituksen tarkistukseen löytyy tietoa ja hyviä apuvälineitä myös netistä, mutta opinnäytteen kieliasu on paljon muutakin kuin oikeinkirjoitusta.

Opinnäytetyön tarkistus voi olla nopea oikoluku tai perusteellisempi kielenhuolto, jolloin muokkaan myös tekstin lauserakennetta sujuvammaksi. Tarvittaessa voin toimia jopa eräänlaisena ylimääräisenä, ulkopuolisena opponenttina. Silloin kiinnitän huomiota paitsi työn kieliasuun myös sen sisältöön ja rakenteeseen.

Lähdeluettelo

Opinnäytetyön lähdeluettelo on usein hyvä käydä tekstin tarkistuksen yhteydessä läpi. Oikeinkirjoituksen ja julkaisutietojen tarkistamisen lisäksi lähdeluettelon tarkistukseen kuuluu sen tarkistaminen, että kaikki tekstiviitteissä mainitut lähteet ovat mukana lähdeluettelossa ja että kaikkiin lähdeluettelossa oleviin lähteisiin on viitattu tekstissä. Tarkistaessani merkitsen puuttuvat ja ylimääräiset lähteet.

Lähdeluettelon voi laatia usealla eri tavalla, ja käytännöt vaihtelevat. Niinpä jos sinulla on sähköinen versio oman oppilaitoksesi opinnäytetyöohjeesta ja haluat tarkistuttaa myös lähdeluettelon, lähetä ohje samalla, kun lähetät opinnäytetyösi tarkistettavaksi.

Tarvittaessa kiinnitän huomioni myös muihin työn muotoseikkoihin ja tarkistan, että työsi on juuri oman oppilaitoksesi käytäntöjen mukainen.

Oikoluku – viime tipan kielenhuoltotyö

Joskus käy niin, että opinnäytetyö valmistuu vasta hyvin lähellä työn jättöpäivää. Viime tippa onkin tunnetusti hyvä kannustin. Kun aikaa jää vähän, sitä jää vähän myös työn viimeistelylle. Silloinkin voi kuitenkin olla aikaa tekstin nopealle oikoluvulle, ja jos opinnäyteteksti on kirjoitettu kiireessä, on virheitä voinut jäädä tekstiin.

Opinnäytetöiden oikoluvut parhaimmillaan aivan viime tipassa – pyydä tarjous!

Olet tehnyt suuren työn opinnäytetyösi eteen. Anna työlle vielä sen ansaitsema loppusilaus, kielenhuolto. Ota yhteyttä!


Hinnoittelusta

Kaikki tekstit ovat erilaisia, ja siksi teen jokaisesta työstä erikseen tarjouksen. Tässä kuitenkin muutamia suuntaa antavia keskimääräisiä hintoja:

50–60-sivuinen opinnäyte, esim. AMK-lopputyö

 • oikoluku: 180–360 €
 • perusteellinen kielentarkistus: 375–630 €

80-sivuinen opinnäyte, esim. pro gradu -työ

 • oikoluku: 315–495 €
 • perusteellinen kielentarkistus: 630–810 €

200-sivuinen opinnäyte, esim. väitöskirja

 • oikoluku: 945–1 305 €
 • perusteellinen kielentarkistus: 1 530–2 025 €

Edellä olevat esimerkkihinnat on arvioitu töille, joissa on yhdellä sivulla tekstiä melko paljon, noin 260 sanaa ja 2 200 merkkiä ilman välilyöntejä. Pelkän sivumäärätiedon perusteella työn hinnan voi arvioida vain summittaisesti, ja todellinen lopullinen hinta voi poiketa edellä olevista vähimmäis- ja enimmäishinnoista. Siksi työstä kannattaa aina pyytää tarjous

Viime aikoina toteutuneita opinnäytetyön kielentarkistuksen hintoja:

 • 21-sivuinen sosiaalityön kandidaatintutkielma, 200 euroa
 • 42-sivuinen maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielma, 300 euroa
 • 60-sivuinen valtiotieteen maisterintutkielma, oikoluku: 140 euroa
 • 35-sivuinen terveydenhuollon AMK-lopputyö, perusteellinen kielentarkistus, lisäksi tekstin tyylimuotoiluja: 225 euroa
 • 50-sivuinen liikunnan AMK-lopputyö, oikoluku: 240 euroa
 • 75-sivuinen yhteiskuntatieteen pro gradu -työ, perusteellinen kielentarkistus: 350 euroa
 • 330-sivuinen oikeustieteen väitöskirja, perusteellinen kielentarkistus: 1 640 euroa

Näissä kaikissa hinnoissa on mukana arvonlisävero (24 %).