Kielentarkistus ja oikoluku


Julkaisetko tekstiä? Kirjoitatko opinnäytettä? Onko hankkeesi loppuraportti valmistumassa? Suunnitteletko omakustannekirjaa?

Teksti piirtää kirjoittajastaan kuvaa. Millaisen kuvan itsestäsi haluat näyttää tekstisi lukijalle?

Oikoluku – virheiden korjaaminen

Julkaistavan tekstin kieliasu kannattaa aina tarkistuttaa. Joskus riittää pintapuolinenkin oikoluku, jossa tarkistetaan välimerkit, sanojen oikeinkirjoitus, isot ja pienet alkukirjaimet, yksiköt ja monikot, sanamuodot, viittaussuhteet. Tekstistä siivotaan pois kielioppi- ja oikeinkirjoitusvirheet. Aina ei ole edes aikaa perusteelliselle kielentarkistukselle, mutta pintapuolisemmalle oikoluvulle, virheiden korjaamiselle, on hyvä varata oma aikansa. Varsinkin jos kirjoitustyö on jäänyt viime tippaan ja työ on tehty kiireessä, kannattaa teksti vähintään oikolukea.

Kielentarkistus – perusteellisempi kielenhuolto

Jako oikolukuun ja kielentarkistukseen on hiukan keinotekoinen, mutta se selkeyttää eritasoisia kielenhuoltopalveluita. Kielentarkistus on kielenhuoltoa, jossa oikoluvun eli virheiden korjaamisen lisäksi puututaan tekstin lauserakenteeseen niin, että tekstistä tulee sujuvampaa ja helpommin ymmärrettävää.

Tekstin sujuvoittaminen on usein sitä, että kielentarkistaja jakaa pitkiä virkkeitä useammiksi lyhyemmiksi, muuttaa passiivimuotoja aktiivimuodoiksi, pilkkoo pitkiä määriteketjuja osiin ja korvaa substantiivi-ilmauksia verbi-ilmauksilla tai abstrakteja ilmauksia havainnollisemmilla ilmauksilla. Tekstin asiasisältö pysyy samana, mutta sen ulkoasu voi muuttua paljonkin.

Erityisesti hankalia lauserakenteita on usein omasta tekstistä vaikea nähdä. Kokenut kielentarkistaja tuntee sellaiset kielen rakenteet ja jopa yksittäiset sanat, jotka ovat omiaan tekemään tekstistä lukijalle vaikeaa, ja osaa puuttua juuri niihin.

Kielentarkistaja – tekstin, kirjoittajan ja lukijan puolella

Kielentarkistajana pidän itse tekstin puolta ja asetun yhtä aikaa sekä kirjoittajan että lukijan puolelle. Olen kirjoittajan puolella vaikuttamassa siihen mielikuvaan, jonka lukija tekstin välityksellä kirjoittajasta saa. Lukija taas säästää aikaa, vaivaa ja jopa hermoja, kun tekstin kieli ei vaikeuta ymmärtämistä.

Kiire, kiire!

Kukaan kirjoittaja tuskin suunnittelee kirjoittavansa hankalaa, huolimatonta tai virheitä vilisevää tekstiä. Omalle tekstilleen kuitenkin helposti sokeutuu, eivätkä silmät näe siitä virheitä, outouksia, hassuja ilmauksia tai kömpelöitä lauserakenteita. Tekstiä ei kannata jättää viimeistelemättä, vaikka sen tuottaminen olisi työvaiheena vain välttämätön paha. Aina kirjoittamista varten ei ole käytettävissä tarpeeksi aikaa, ja kiire usein näkyy tekstissä.

Oikoluku ja kielentarkistus työnä – kielenhuoltotyöni periaatteet

Kielentarkistajana luen tekstisi kahteen kertaan. Korjaan virheet suoraan tekstiin käyttämällä Wordin tarkistustyökaluja niin, että voit nähdä kaikki tekemäni korjaukset. Usein kirjoitan tekstiin myös kommentteja, joissa on esimerkiksi ehdotuksia vaihtoehtoisiksi korjauksiksi.

Tarkistuksen tavoitteena on paitsi korjata selvät oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet myös keventää lukijan taakkaa silloin, kun teksti on alun perin tahattoman monimutkaista, monitulkintaista tai vaikeaselkoista hankalien lauserakenteiden vuoksi.

Tarkistan tekstit huolitellun yleiskielen normien mukaan. Otan huomioon myös suomen kielen lautakunnan suositukset, joista suuri osa on hyvin perusteltuja. On kuitenkin tilanteita, joissa suositusten pilkuntarkka noudattaminen muuttaa tekstin sävyä ja joskus jopa merkitystä. Tapauskohtaisesti sovellan suosituksia omaan kielikorvaani luottaen.

Kielentarkistus ei ole tekstin – saati tekstin kirjoittajan – arvostelua!

Työn hinta

Yksittäisen työn hintaa en pysty sanomaan tekstiä näkemättä, ja siksi arvioin aina erikseen jokaiseen työhön kuluvan ajan. Teen työstä tarjouksen, kun olen tutustunut tekstiin. Hinnoittelun perusteena on työhön kuluva aika, ja keskimääräinen työtahti vaihtelee paljon: viidestä kymmeneen sivuun tunnissa. Tarkistuksen nopeuteen vaikuttaa se, mitä tekstille on tarpeen tehdä ja kuinka tiivistä teksti on. Jos virheiden korjaaminen riittää, työ on melko sujuvaa. Tekstin pituus vaikuttaa työtahtiin myös niin, että lyhyet tekstit ovat suhteessa hitaampia tarkistettavia kuin pitkät.

Jos olet opiskelija tai jatko-opiskelija ja etsit opinnäytteellesi kielentarkistajaa, katso edullisempia opinnäytteiden esimerkkihintoja opinnäytetyösivulta.

Viime aikoina toteutuneita arvonlisäverollisia hintoja:

5-sivuinen kaupallinen esiteteksti, 95 euroa
95-sivuinen (riviväli 1) erikoisalan tutkimusraportti, 1 200 euroa
320-sivuinen kirja, kaunokirjallisuutta, 990 euroa
97-sivuinen (riviväli 1) erikoisalan tietokirja, artikkelikokoelma, 1 030 euroa
155-sivuinen raportti, 620 euroa
200-sivuinen artikkelikokoelma, 1 490 euroa
200-sivuinen tietokirja, jonka tekstinä käännös englannin kielestä, 2 000 euroa
320-sivuinen erikoisalan artikkeleista koostuva kirja, 4 400 euroa

Ota yhteyttä, kerro tekstistäsi ja pyydä tarjous!