sanavalinta


Sana-asiaa: pois ja poissa 1

Sana pois tarkoittaa lähtemistä, irtaantumista, muualle menemistä. Kielitoimiston sanakirja antaa sanan perusmerkitykseksi ’toisaalle, muualle, erille, eroon, sivuun, irti’. Jokin voi lähteä pois, jotakin voidaan ottaa pois. Jokin voi myös olla tai olla olematta pois: Sinun onnesi ei ole minulta pois: ei […]